Friday, June 21, 2024
Niz Goenkar
Latest News

कापिल्लें झाड कवी : मनोज नरेंद्र कामत ( फोंडें - गोंय )
Monday - Mar 11, 2024
आयज तें निमाणें झाड
कापिल्लें
ह्या झाडांत लिपिल्लो
व्हड इतिहास
कातोल्क धर्मांचो खांबो बेंथो सळावो पाप सायब अंथरलो
Saturday - Dec 31, 2022
गंवळीक बाप बेंथो सळावो, जल्मललो बावारिया गांवांथ, आनी जावन आल्सो खर धर्मीक जाका एक नावं पडलेलें “गोड'स रोटवेइलेर”, जाणें संवसाराक ओज्यापायललो, आपलो राजिनामो दिवून तो आयज सण्वारादीस ह्या संवसाराक पाट करून समिया सर्शीं पर्तून घेलो. ताची पिराय जावन आसा ९५. संवसारांत सगल्यां वन चड जियेललो गंवळीक बाप बेंतो जावन
Wednesday - Dec 14, 2022
पोणजे: वकील गजानन सावंटाचेर जाल्ल्या हल्ल्या संबंदी गोंयच्या पुलिसांनी मंगळारा पोर्व्हरीम पुलीस स्टेशनाचेर जोडिल्ले चार पुलीस निलंबीत केले. ह्या प्रकरणांत गोंयच्या पुलिसांनी निश्क्रीय केल्ल्या आरोपांत व्हड प्रमाणांत वकीलांनी निशेध केल्ल्या एका दिसा ही कारवाय जाली. रिबांडरांतल्या गुन्यांव शाखा कार्यालया भायर तांणी जमून ह्या हल्ल्यांत आस्पाव आशिल्ल्या आरोपी पुलिसांक
Sunday - Dec 4, 2022
पोणजे : कोलवाले पुलिसांनी शेनवारा औचितवड्डो थिवे हांगा भाड्याच्या सत्यापनाची व्हडलीशी मोहीम हातांत घेतली आनी वळखपत्रां दाखोवंक नाशिल्ल्या सात जाणांक अटक केली आनी तांची हालचाल दुबावीत आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. ‘लाला की बस्ती’हांगा जाल्ले मोहिमेंत सुमार 43 जाणांक गोळाक लायले. भाड्याच्या सत्यापनाचे फॉर्म भरूंक नाशिल्ल्यान तांकां पुलिसांक
Wednesday - Nov 30, 2022
कोंगोट्टी: गांवांत आशिल्ल्या पेट्रोल पंपा मुखार रस्त्या कुशीक कोयर उडयल्ल्यान कोंगॉटे पंचायतीन हॉटेलधारकाक `25 हजार दंड घाला. उपलब्ध म्हायती प्रमाण काळगुटांतल्या पोरन्या पेट्रोल पंपा मुखार एका मनशान कोयर उडोवपाची म्हायती कोयर कंत्राटदारान पंचायतीक दिली. ते प्रमाण पंचायतीन प्रस्नांतल्या हॉटेलदाराक आपयलो. उपरांत हॉटेलदाराच्या कर्मचाऱ्यांनी
Thursday - Nov 24, 2022
मोडगांवः काळे मास्क घालून मोडगांव आनी फातोर्डा हांगाच्या रहिवाशांनी सोमारा मौन निशेध केलो आनी ओपिनियन पोल स्क्वेरा लागसार गोंय उर्जा उदरगत प्राधिकरणान (गेडा) उर्जा उद्याना खातीर मेळयल्ले जमनीचेर ‘स्क्रीन केल्लो मिक्स कोयर’ उडयला असो आरोप अधिकार् यांनी केलो जड कोयर उडोवपाच्या निमतान फातोर्डा हांगा
Thursday - Nov 24, 2022
मोडगांव: साल न्हंय निवळ करपाची मोहीम चालू दवरून बेनौलीमचो आमदार व्हेंझी व्हिएगासान आतां हायड्रोलिक्स आनी उदका स्त्रोत तज्ञ आनी सल्लागार हांचे कडेन संपर्क सादला, जो दिल्ली जल मंडळा कडेन संबंदीत आसा. साल कसो निवळ करचो हाचेर सुचोवणी म्हणून सल्लागार अंकीत श्रीवास्तव हांचे विचार व्हिएगासान मागतात