Wednesday, July 17, 2024
Niz Goenkar
Latest News

कापिल्लें झाड कवी : मनोज नरेंद्र कामत ( फोंडें - गोंय )
Monday - Mar 11, 2024
कापिल्लें झाड कवी : मनोज नरेंद्र कामत ( फोंडें - गोंय )
आयज तें निमाणें झाड
कापिल्लें
ह्या झाडांत लिपिल्लो
व्हड इतिहास
खोडाचे साली मजगत
अंतरमनांतल्या चवनांनी
शेकड्यांनी वर्सांचो
 
ह्या झाडाचो उगडास
शेवण्यांक
सूर संगितांतल्यान
फांतोड फुलयत
मोग जडून
घोंटेर बांदपा मेरेनचो
तांती पिल्यांक पाखां फुटून
मळबाच्या शितिदामेरेन
कुपां पलतडी उडपाचो
 
वाटसु-याक
सावटा पांगरूण दितना
फळांचे रुचीन धादोस करीत
आलाशिरो
कसलेच अपेक्षे विरैत
मंद झुळूक
आवयचे कवेचो उगडास दीत
 
कुराडिचो घाव पडलो तेन्ना
रगताची व्हांवली धार
शिरे शिरेंतल्यान
चळचळीत
मातयेंत मिस्तुराद जायत
धवशा, तांबशा, काळशा रंगान
गर्भ खोलायेंतल्यान किंचाळत
सैमाकडलें नातें तुट्टनां
मातयेचें रीण फारीक करपाचो
 
ताचो हावेस
अर्दुकुटोच उरलो

Back
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields