Saturday, April 13, 2024
Niz Goenkar
Latest News

कोलवाले पुलिसांनी थिवे हांगा व्हड प्रमाणांत भाडेकार सत्यापन ड्रायव्ह चलयली
Sunday - Dec 4, 2022
पोणजे : कोलवाले पुलिसांनी शेनवारा औचितवड्डो थिवे हांगा भाड्याच्या सत्यापनाची व्हडलीशी मोहीम हातांत घेतली आनी वळखपत्रां दाखोवंक नाशिल्ल्या सात जाणांक अटक केली आनी तांची हालचाल दुबावीत आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. ‘लाला की बस्तीहांगा जाल्ले मोहिमेंत सुमार 43 जाणांक गोळाक लायले. भाड्याच्या सत्यापनाचे फॉर्म भरूंक नाशिल्ल्यान तांकां पुलिसांक अहवाल दिवपाक सांगिल्लें.
 
तशेंच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 खाला घरमालकांचेर भाडेकारांचे सत्यापन करिनासतना भाड्याक दवरपा खातीर पुलिसांनी केशी नोंद केल्यात. अटक केल्ल्यां मदीं उत्तर प्रदेशांतले स आनी मध्य प्रदेशांतले एक मनीस आसा. सुतारकाम, रंगकाम आनी वेल्डिंग अशा वेवसायांत ते आसात अशें पुलिसांनी सांगलें आनी सीआरपीसीच्या कलम 41 खाला तांकां अटक केल्ल्याचें पुलिसांनी सांगलें.
 
उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक निधीन वालसान आनी मापुसा उपविभागीय पुलीस अधिकारी जीवबा दलवी हांच्या देखरेखी खाला पुलीस निरिक्षक सोमनाथ माजिक हांच्या फुडारपणा खाला कोलवाले पुलीस कर्मचाऱ्यांनी ही मोहीम हातांत घेतली. भाड्याचें सत्यापन कायद्यान सक्तीचें आसा. हे संबंदी घरमालकांचेर केशी नोंद जाल्यात अशें दलवीन सांगलें आनी मापुसा पुलीस उपविभागाच्या अधिकारक्षेत्रांत येवपी हेर वाठारांनी अशी मोहीम चलतली अशें सांगलें.

Back
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields