Monday, October 2, 2023
Niz Goenkar
Latest News

अमानूश - कवी : मनोज नरेंद्र कामत (फोंडें - गोंय )
Monday - Jul 24, 2023
अमानूश - कवी : मनोज नरेंद्र कामत (फोंडें - गोंय )
कितलो स्वार्थी आसचो
तुवें मनशा!
म्हाका हांगा
मरणाचे धडेर सोडून
रक्तबंबाळ करून
तूं गेला ...
 
हांव आसलों
पयस रानांत
लोक वस्ती सावन
खूब अलीप्त
सैमाचे वेंगांत
दोंगरा - देगणांचे
लागसाणीन
झाडां - झोपांच्या
आळी - वेलींच्या आडोशाक
 
भुरगेपणांतले म्हजे
सोबीत उगडास
आयजूय हांव नियाळटां
तळयेचे खोलायेंत देवून
निळें - निळशें उदक
म्हज्या दोळ्यांत
आयजूय चकचकता
खोल मेरेन
पडबिंबीत करून
म्हजें आडांगीपण
 
तुजो स्वार्थ
जागो जायत सावन
म्हजेर आनी वांगड्यांचेर
आयली हावळ
म्हजो घराबो
जालो उध्वस्त !
एक एकट्याक
वेचून- वेचून तुवें मारले
हांवूय आयज
हांगा धर्तरेच्या पांयार
नतमस्तक जावन पडलां
तुबकाच्यो गुळयो
रिगल्यात म्हजेभितर
खरवतीनी रानवटीपणान
तुमी म्हजे सुळे कापल्यात
 
आयज
म्हजें मरण तुमी विसरतले
म्हजे हस्तीदंत
गिरेस्तांच्या घरांची
सोबा वाडयतले
पूण अंतरंगांत लिपिल्ले
म्हज्या रक्ताचे दाग
केन्नाच पुसून वच्चे नांत
 
उगत्या दोळ्यांतलीं दुकां
व्हांवतलीं एक दीस तुमच्या
नदिसपी काळजाचे खोलायेंत
रौद्रकांडातल्यान शांत जातकच
रानटीपणांतल्यान
मनीस जातां जातां !

Back
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields