Friday, June 9, 2023
Niz Goenkar
Latest News

अस्मिताय - कवी : मनोजनरेंद्रकामत (फोंडें - गोंय )
Sunday - Jan 15, 2023
अस्मिताय - कवी : मनोजनरेंद्रकामत (फोंडें - गोंय )
गोंयची अस्मिताय
वेगळेपणान फुल्लेली
हेर राज्यांपरस
खाशेलपणान भल्लेली
 
शेतांनी भाता कणसां
भाटांनी फळ्ळ्यात माड
सोये- रोसा हुमण कुळण्यांत
ताटार नुस्त्यें, सोलकडी वाड
 
गिरेस्त दायज फुलता आमचें
फुगड्यो,गोफ आनी धालो
झेमाडे , मांडे, देखणी
घोडेमोडणी, तालगड्यांचो उलो
 
मांडवीचें उदक पियेवन
जुवारीच्या सपनार जियेवन
सोसोगडा उंच हावेस
गोंयची किर्त अभिमान मिरोवन
 
रेंदेराचे कातरां साद
दर्याचो गाजता गाज
जागोर, रणमाले, तियात्र
गितांचो चडटा साज
 
खोस तोंडार उदेता
जात्रा आनी फेस्तांनी
एकवट सगळ्याक परमळटा
लग्नां आनी काजरांनी
 
परबो साबार गोंयकारांच्यो
इंत्रूज, गुडुलो, बाशीपुनव
पेडणेच्यान काणकोणमेरेन
धेणलो, पाडवो, सुतापुनव
 
वेगळेपण गोंयकारांनी
घुमटा - शामेळान राखिल्लें
दिवज घेवन भक्तिभावान
देवाक गाराणें ओपिल्लें
 
गोंय जाय सगळ्यांकूच
फेणी, नुस्तें, मिनाकलागून
गोंयकारांक वळखात तुमी
म्होवाळ, गोड सबावाकलागून
 
ना दिवचे गोंयकारपण
कोंकणी नीज जपतले
कोंकणी भाशेक दिवन मान
आपलेपण राखतले

Back
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields